Remi van Geest – Green Y Land

Remi van Geest

Na het courgettebedrijf van zijn vader te hebben opgevolgd, teelt Remi van Geest sinds 2016 op verschillende locaties komkommers in Tinte. Remi gebruikt nu sinds anderhalf jaar Growficient voor de monitoring van het watergehalte, EC en temperatuur in zijn substraat.

Wat was de reden om voor Growficient te kiezen? 

Remi geeft aan dat hij behoefte had aan meer inzichten in het substraat op zijn verschillende kaslocaties. Het gebruik van Growficient op zijn bedrijf was allereerst voornamelijk om te testen wat het voor hem zou kunnen betekenen. Als voorbeeld noemt hij een probleem met ongelijke watergift dat vorig jaar optrad op zijn bedrijf. ‘’Als ik toen Growficient had gehad, had ik dat probleem op voorhand kunnen tackelen. Ik ontdekte het probleem pas toen het gewas het begon te tonen en dan ben je te laat’’, licht Remi toe. Het probleem zat volgens hem dus in het gebrek aan meetpunten: ‘’je hebt normaal gesproken de weegschaal in de kas, maar daarmee heb je maar één meetpunt’’. 

Voor Remi zijn meerdere meetpunten in de kas dus belangrijk en biedt dit de mogelijkheid om op tijd kritieke momenten te detecteren. Growficient streeft ernaar om telers te voorzien van een zo compleet mogelijk inzicht door het gebruik van meerdere sensoren per kraanvak. 

Met de weegschaal heb je maar één meetpunt. Met de sensoren heb je een betrouwbaar totaalbeeld in de kas.

Hoe gebruik je Growficient?

Dit nieuwe inzicht biedt voor Remi verschillende voordelen. ‘’In het begin van het seizoen wordt gezegd dat 1 beurt per dag voldoende is. Als je dan 100cc geeft, is dat een heel klein beurtje. Mijn druppelaars hebben een hogere capaciteit en daardoor zie je verschillen ontstaan vooraan en achteraan het pad. Dat inzicht krijg je niet met de weegschaal, maar wel als je op meerdere plekken meet’’, aldus Remi. Daarnaast geeft hij aan te leren van de data: ‘’je krijgt meer inzichten in verschillende hoeken van de kas. Vooral EC vind ik dan erg interessant om te zien. Je kan overal precies zien wat er gebeurt. Dat kan er dan toe leiden dat ik kies voor een beurt meer of minder en met een hogere of lagere EC. Ook weet je uit ervaring met de data dat bijvoorbeeld de EC vanzelf ook weer bijtrekt, terwijl je anders al snel de neiging hebt om de gift te veranderen. Je ziet bijvoorbeeld duidelijk in de grafieken terugkomen dat de EC zakt wanneer je daar net gesneden hebt’’. Door van de data te leren kan hij dus voorspellen wat er later in soortgelijke omstandigheden gebeurt zodat hij erop in kan spelen.

Een ander voordeel aan meerdere meetpunten is het verkrijgen van een betrouwbaar gemiddelde. Remi vindt het belangrijk om naar de intering te kijken van zijn substraat. ‘’De weegschaal meet dat maar op één plek, maar met de sensoren heb je een betrouwbaar totaalbeeld’’.

Growficient biedt hem dus extra controle, wat ook handig is voor het beheer van zijn verschillende kassen: ‘’omdat we meerdere locaties hebben heb je net even wat meer controle. Het gaat allemaal wat sneller’’. Het werken met zelf ingestelde grenswaarden in het dashboard is dan ook handig voor hem.

Welke belangrijke rol speelt Growficient nog meer binnen het bedrijf?

Remi geeft aan dat Growficient hem helpt bepaalde beslissingen te maken: ‘’in de herfst zie je bijvoorbeeld in de grafieken dat ’s-Middags om drie uur al het verzadigingspunt bereikt is. Wanneer de zon dan niet meer doorkomt kun je stoppen met watergift. Als je puur op tijd ingesteld staat, gaat de gift nog door terwijl het niet nodig is’’. Op deze manier kan dus water bespaard worden. Ook gelooft hij dat dit een rol speelt in het voorkomen van problemen zoals Pythium, dat doorgaans meer kans maakt in een (te) natte wortelomgeving. 

Daarnaast is hij voorstander van een koppeling met de klimaatcomputer. ‘’Een koppeling met de klimaatcomputer is belangrijk. De gemeten intering zou een extra invloed kunnen zijn op de watergift’’, geeft hij aan.

Growficient is momenteel dan ook bezig met een koppeling op platformniveau met verschillende klimaatcomputers. Daarnaast wordt aan de hand van de data gewerkt aan het slim herkennen van start- en stopmomenten voor de watergift, zodat dit op den duur geautomatiseerd kan worden. Het uiteindelijke doel is natuurlijk het zo goed mogelijk ondersteunen van telers bij het optimaliseren van de irrigatie.

Dit verhaal delen?

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over wat de voordelen van Growficient voor jou kunnen zijn? Laat het ons weten. We kunnen samen kijken naar wat de mogelijkheden kunnen zijn voor jou om meer inzicht te krijgen in het wortelmilieu en de watergift te optimaliseren. 

Remi van Geest – Green Y Land

Remi van Geest

Na het courgettebedrijf van zijn vader te hebben opgevolgd, teelt Remi van Geest sinds 2016 op verschillende locaties komkommers in Tinte. Remi gebruikt nu sinds anderhalf jaar Growficient voor de monitoring van het watergehalte, EC en temperatuur in zijn substraat.

Wat was de reden om voor Growficient te kiezen? 

Remi geeft aan dat hij behoefte had aan meer inzichten in het substraat op zijn verschillende kaslocaties. Het gebruik van Growficient op zijn bedrijf was allereerst voornamelijk om te testen wat het voor hem zou kunnen betekenen. Als voorbeeld noemt hij een probleem met ongelijke watergift dat vorig jaar optrad op zijn bedrijf. ‘’Als ik toen Growficient had gehad, had ik dat probleem op voorhand kunnen tackelen. Ik ontdekte het probleem pas toen het gewas het begon te tonen en dan ben je te laat’’, licht Remi toe. Het probleem zat volgens hem dus in het gebrek aan meetpunten: ‘’je hebt normaal gesproken de weegschaal in de kas, maar daarmee heb je maar één meetpunt’’. 

Voor Remi zijn meerdere meetpunten in de kas dus belangrijk en biedt dit de mogelijkheid om op tijd kritieke momenten te detecteren. Growficient streeft ernaar om telers te voorzien van een zo compleet mogelijk inzicht door het gebruik van meerdere sensoren per kraanvak. 

Met de weegschaal heb je maar één meetpunt. Met de sensoren heb je een betrouwbaar totaalbeeld in de kas.

Hoe gebruik je Growficient?

Dit nieuwe inzicht biedt voor Remi verschillende voordelen. ‘’In het begin van het seizoen wordt gezegd dat 1 beurt per dag voldoende is. Als je dan 100cc geeft, is dat een heel klein beurtje. Mijn druppelaars hebben een hogere capaciteit en daardoor zie je verschillen ontstaan vooraan en achteraan het pad. Dat inzicht krijg je niet met de weegschaal, maar wel als je op meerdere plekken meet’’, aldus Remi. Daarnaast geeft hij aan te leren van de data: ‘’je krijgt meer inzichten in verschillende hoeken van de kas. Vooral EC vind ik dan erg interessant om te zien. Je kan overal precies zien wat er gebeurt. Dat kan er dan toe leiden dat ik kies voor een beurt meer of minder en met een hogere of lagere EC. Ook weet je uit ervaring met de data dat bijvoorbeeld de EC vanzelf ook weer bijtrekt, terwijl je anders al snel de neiging hebt om de gift te veranderen. Je ziet bijvoorbeeld duidelijk in de grafieken terugkomen dat de EC zakt wanneer je daar net gesneden hebt’’. Door van de data te leren kan hij dus voorspellen wat er later in soortgelijke omstandigheden gebeurt zodat hij erop in kan spelen.

Een ander voordeel aan meerdere meetpunten is het verkrijgen van een betrouwbaar gemiddelde. Remi vindt het belangrijk om naar de intering te kijken van zijn substraat. ‘’De weegschaal meet dat maar op één plek, maar met de sensoren heb je een betrouwbaar totaalbeeld’’.

Growficient biedt hem dus extra controle, wat ook handig is voor het beheer van zijn verschillende kassen: ‘’omdat we meerdere locaties hebben heb je net even wat meer controle. Het gaat allemaal wat sneller’’. Het werken met zelf ingestelde grenswaarden in het dashboard is dan ook handig voor hem.

Welke belangrijke rol speelt Growficient nog meer binnen het bedrijf?

Remi geeft aan dat Growficient hem helpt bepaalde beslissingen te maken: ‘’in de herfst zie je bijvoorbeeld in de grafieken dat ’s-Middags om drie uur al het verzadigingspunt bereikt is. Wanneer de zon dan niet meer doorkomt kun je stoppen met watergift. Als je puur op tijd ingesteld staat, gaat de gift nog door terwijl het niet nodig is’’. Op deze manier kan dus water bespaard worden. Ook gelooft hij dat dit een rol speelt in het voorkomen van problemen zoals Pythium, dat doorgaans meer kans maakt in een (te) natte wortelomgeving. 

Daarnaast is hij voorstander van een koppeling met de klimaatcomputer. ‘’Een koppeling met de klimaatcomputer is belangrijk. De gemeten intering zou een extra invloed kunnen zijn op de watergift’’, geeft hij aan.

Growficient is momenteel dan ook bezig met een koppeling op platformniveau met verschillende klimaatcomputers. Daarnaast wordt aan de hand van de data gewerkt aan het slim herkennen van start- en stopmomenten voor de watergift, zodat dit op den duur geautomatiseerd kan worden. Het uiteindelijke doel is natuurlijk het zo goed mogelijk ondersteunen van telers bij het optimaliseren van de irrigatie.

Dit verhaal delen?

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over wat de voordelen van Growficient voor jou kunnen zijn? Laat het ons weten. We kunnen samen kijken naar wat de mogelijkheden kunnen zijn voor jou om meer inzicht te krijgen in het wortelmilieu en de watergift te optimaliseren.