Meer grip op watergift aardbeistellingen

Mark van Aert

In Nederland vindt 60 à 70% van de totale aardbeienteelt plaats op stellingen. Voordelen van deze manier van telen is dat het schoon en beschermd is en een arbeidsvriendelijke omgeving biedt. De teelt vindt plaats in substraatbakken. Irrigatie daarin vindt plaats met behulp van druppelaars, wat maakt dat telers meer controle zouden moeten hebben over de watergift en het substraat. 

Inzichten in substraat ontbreken

Mark van Aert teelt aardbeien op stellingen in Zundert. Naast de voordelen die deze teeltmethode te bieden heeft, geeft Mark aan dat er toch nog altijd onzekerheden bestaan als het gaat om irrigatie. Bijvoorbeeld het ’s-morgens kijken of er op tijd drain gerealiseerd wordt. ‘’Je kijkt bij de drainpunten maar één tot twee keer per dag, maar nooit precies op de juiste momenten’’, geeft Mark aan. ‘’Je mist bepaalde inzichten, met name bij warme nachten of veel wind, waardoor er ochtenden zijn waarop je te laat drain realiseert’’. Hij voegt eraan toe dat hij soms te vroeg of te laat, te veel of te weinig water geeft, omdat hij op een vast tijdstip start. 

Onafhankelijk zachtfruit-adviseur Marcel Beekers deelt deze opvatting. ‘’Er mist inzicht in het waterverbruik op met name het begin en eind van de dag. Zeker in deze tijd van het jaar waarbij het gewas net geplant is, de plant nog niet optimaal verdampt en watergift veelal op gevoel is. Maar ook bij donker of vochtig weer’’, aldus Marcel. Er wordt vaak gestart met watergift op een vast tijdstip in de ochtend, maar het is volgens hem juist belangrijk om inzicht te hebben wanneer de verdamping start en wat de staat van het substraat is. ‘’Je hebt daarnaast gedurende de dag beschikking over het gemeten drainpercentage en drain-EC, maar dat zijn vaak terugblikken en momentopnames en geven niet aan wat de huidige staat van het substraat is’’, onderkent Marcel. 

‘’Ook zijn tipburn en productieverlies mogelijke gevolgen van te laat watergeven, zeker bij fluctuerend weer, hoge straling of veel wind’’, aldus Mark. Marcel deelt deze mening ‘’voor een deel zou je dit onder controle kunnen krijgen door niet te droog of te nat te zitten op kritieke momenten’’. Hij voegt eraan toe dat tipburn echter meerdere oorzaken kent. 

Growficient is een handig hulpmiddel om extra inzicht te krijgen en het is een extra controle

Growficient 

Growficient ondersteunt telers met inzichten in het substraat, waardoor telers meer controle en zekerheden hebben over wat zich in het substraat afspeelt. Door middel van substraatsensoren die geschikt zijn voor een breed scala aan substraten, wordt continu gemonitord wat het watergehalte, EC en temperatuur in het substraat is. Op die manier streeft Growficient ernaar om te helpen de irrigatiestrategie en daarmee ook de teelt te perfectioneren. Growficient is erg simpel in gebruik en creëert een betrouwbaar inzicht door middel van het gebruik van meerdere sensoren per kraanvak. Door middel van het online dashboard is het mogelijk om dit altijd – ook op afstand – te blijven monitoren. 

Grip op status van het substraat 

Mark van Aert is vorig jaar Growficient gaan gebruiken om te leren wat er gebeurt in zijn substraat. ‘’Voorheen waren we hier al erg alert op, maar we deden het op gevoel. Die kennis wilden we onderbouwen, zodat we niet teveel water geven, maar wel op de juiste momenten’’. Hij is Growficient dus gaan zien als extra hulpmiddel, ook om op afstand te kunnen kijken: ‘’als je bepaalde twijfelmomenten hebt en je denkt dat het goed is om te kijken bij het gewas, kan het dashboard doorslaggevend zijn om te besluiten dat het nog goed is’’. Hij was dus altijd al erg alert op de staat van zijn substraat, maar geeft aan dat Growficient zijn instrument is om achteraf terug te kijken of hij op bepaalde momenten goed gehandeld heeft. ‘’Je leert met de Growficient data omgaan, bijvoorbeeld of je een extra nachtbeurt instelt. Het hebben van data van vorig jaar leert ons veel lessen’’. Marcel benadrukt daarnaast dat op stellingen de invloed van wind op de verdamping niet onderschat mag worden. De door de sensoren gemeten intering kan aanleiding zijn tot het geven van bijvoorbeeld een nachtbeurt. Growficient helpt hier dus om tijdig deze uitdroging in beeld te krijgen, of je nu op het bedrijf aanwezig bent of niet. 

Wat ik het mooie vind aan deze sensoren, is dat je op een gegeven moment in de ochtend ziet wanneer de plant gaat verdampen.

Marcel is het eens met Mark dat het leren van de data belangrijk is. ‘’Je kan de watergift op de gemeten data aanpassen, zodat de juiste hoeveelheid op het juiste moment wordt gegeven’’. Als voorbeeld noemt hij dat hij duidelijk kan zien aan de grafieken wanneer de plant in de ochtend actief wordt en gaat verdampen. Dat is precies het moment waarop watergift kan starten. Dit soort inzichten zijn in het voorjaar en ook de zomer erg belangrijk. ‘’Momenteel is een lastige tijd. Verdamping is nog niet volledig op gang en veel wordt op gevoel gedaan. Maar je wil niet te weinig water geven waardoor de drain-EC oploopt. Dat geldt ook voor de zomer’’. Growficient biedt gedurende het seizoen dus de mogelijkheid om daar nauwkeurig op in te spelen. 

Voor wat betreft problemen als tipburn: dat zal volgens Marcel en Mark niet geheel opgelost kunnen worden door het gebruik van sensoren, omdat het vele oorzaken kent. Echter zijn ze allebei van mening dat het voor een deel kan helpen om te voorkomen dat het substraat te droog of te nat is op kritieke momenten.

Koppeling watergiftcomputer 

Volgens Marcel zou het mooi zijn om Growficient op termijn te kunnen koppelen aan de watergiftcomputer. Daarmee zouden bijvoorbeeld automatisch de startmomenten bepaald kunnen worden, maar ook nachtbeurten kunnen worden gegeven op basis van intering. De eerste belangrijke stap is daarin volgens hem: ‘’Ervaring opdoen met de data en hier actief mee omgaan door terug te beredeneren en te leren, om vervolgens aan de slag te gaan met het gebruik van grenswaarden’’. 

Growficient helpt dus om inzicht in het substraat te verschaffen, is een instrument om mee te kunnen leren en vormt bovendien een springplank naar autonoom watergeven. 

Dit verhaal delen?

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over wat de voordelen van Growficient voor jou kunnen zijn? Laat het ons weten. We kunnen samen kijken naar wat de mogelijkheden kunnen zijn voor jou om meer inzicht te krijgen in het wortelmilieu en de watergift te optimaliseren. 

Meer grip op watergift aardbeistellingen

Mark van Aert

In Nederland vindt 60 à 70% van de totale aardbeienteelt plaats op stellingen. Voordelen van deze manier van telen is dat het schoon en beschermd is en een arbeidsvriendelijke omgeving biedt. De teelt vindt plaats in substraatbakken. Irrigatie daarin vindt plaats met behulp van druppelaars, wat maakt dat telers meer controle zouden moeten hebben over de watergift en het substraat. 

Inzichten in substraat ontbreken

Mark van Aert teelt aardbeien op stellingen in Zundert. Naast de voordelen die deze teeltmethode te bieden heeft, geeft Mark aan dat er toch nog altijd onzekerheden bestaan als het gaat om irrigatie. Bijvoorbeeld het ’s-morgens kijken of er op tijd drain gerealiseerd wordt. ‘’Je kijkt bij de drainpunten maar één tot twee keer per dag, maar nooit precies op de juiste momenten’’, geeft Mark aan. ‘’Je mist bepaalde inzichten, met name bij warme nachten of veel wind, waardoor er ochtenden zijn waarop je te laat drain realiseert’’. Hij voegt eraan toe dat hij soms te vroeg of te laat, te veel of te weinig water geeft, omdat hij op een vast tijdstip start. 

Onafhankelijk zachtfruit-adviseur Marcel Beekers deelt deze opvatting. ‘’Er mist inzicht in het waterverbruik op met name het begin en eind van de dag. Zeker in deze tijd van het jaar waarbij het gewas net geplant is, de plant nog niet optimaal verdampt en watergift veelal op gevoel is. Maar ook bij donker of vochtig weer’’, aldus Marcel. Er wordt vaak gestart met watergift op een vast tijdstip in de ochtend, maar het is volgens hem juist belangrijk om inzicht te hebben wanneer de verdamping start en wat de staat van het substraat is. ‘’Je hebt daarnaast gedurende de dag beschikking over het gemeten drainpercentage en drain-EC, maar dat zijn vaak terugblikken en momentopnames en geven niet aan wat de huidige staat van het substraat is’’, onderkent Marcel. 

‘’Ook zijn tipburn en productieverlies mogelijke gevolgen van te laat watergeven, zeker bij fluctuerend weer, hoge straling of veel wind’’, aldus Mark. Marcel deelt deze mening ‘’voor een deel zou je dit onder controle kunnen krijgen door niet te droog of te nat te zitten op kritieke momenten’’. Hij voegt eraan toe dat tipburn echter meerdere oorzaken kent. 

Growficient is een handig hulpmiddel om extra inzicht te krijgen en het is een extra controle

Growficient 

Growficient ondersteunt telers met inzichten in het substraat, waardoor telers meer controle en zekerheden hebben over wat zich in het substraat afspeelt. Door middel van substraatsensoren die geschikt zijn voor een breed scala aan substraten, wordt continu gemonitord wat het watergehalte, EC en temperatuur in het substraat is. Op die manier streeft Growficient ernaar om te helpen de irrigatiestrategie en daarmee ook de teelt te perfectioneren. Growficient is erg simpel in gebruik en creëert een betrouwbaar inzicht door middel van het gebruik van meerdere sensoren per kraanvak. Door middel van het online dashboard is het mogelijk om dit altijd – ook op afstand – te blijven monitoren. 

Grip op status van het substraat 

Mark van Aert is vorig jaar Growficient gaan gebruiken om te leren wat er gebeurt in zijn substraat. ‘’Voorheen waren we hier al erg alert op, maar we deden het op gevoel. Die kennis wilden we onderbouwen, zodat we niet teveel water geven, maar wel op de juiste momenten’’. Hij is Growficient dus gaan zien als extra hulpmiddel, ook om op afstand te kunnen kijken: ‘’als je bepaalde twijfelmomenten hebt en je denkt dat het goed is om te kijken bij het gewas, kan het dashboard doorslaggevend zijn om te besluiten dat het nog goed is’’. Hij was dus altijd al erg alert op de staat van zijn substraat, maar geeft aan dat Growficient zijn instrument is om achteraf terug te kijken of hij op bepaalde momenten goed gehandeld heeft. ‘’Je leert met de Growficient data omgaan, bijvoorbeeld of je een extra nachtbeurt instelt. Het hebben van data van vorig jaar leert ons veel lessen’’. Marcel benadrukt daarnaast dat op stellingen de invloed van wind op de verdamping niet onderschat mag worden. De door de sensoren gemeten intering kan aanleiding zijn tot het geven van bijvoorbeeld een nachtbeurt. Growficient helpt hier dus om tijdig deze uitdroging in beeld te krijgen, of je nu op het bedrijf aanwezig bent of niet. 

Wat ik het mooie vind aan deze sensoren, is dat je op een gegeven moment in de ochtend ziet wanneer de plant gaat verdampen.

Marcel is het eens met Mark dat het leren van de data belangrijk is. ‘’Je kan de watergift op de gemeten data aanpassen, zodat de juiste hoeveelheid op het juiste moment wordt gegeven’’. Als voorbeeld noemt hij dat hij duidelijk kan zien aan de grafieken wanneer de plant in de ochtend actief wordt en gaat verdampen. Dat is precies het moment waarop watergift kan starten. Dit soort inzichten zijn in het voorjaar en ook de zomer erg belangrijk. ‘’Momenteel is een lastige tijd. Verdamping is nog niet volledig op gang en veel wordt op gevoel gedaan. Maar je wil niet te weinig water geven waardoor de drain-EC oploopt. Dat geldt ook voor de zomer’’. Growficient biedt gedurende het seizoen dus de mogelijkheid om daar nauwkeurig op in te spelen. 

Voor wat betreft problemen als tipburn: dat zal volgens Marcel en Mark niet geheel opgelost kunnen worden door het gebruik van sensoren, omdat het vele oorzaken kent. Echter zijn ze allebei van mening dat het voor een deel kan helpen om te voorkomen dat het substraat te droog of te nat is op kritieke momenten.

Koppeling watergiftcomputer 

Volgens Marcel zou het mooi zijn om Growficient op termijn te kunnen koppelen aan de watergiftcomputer. Daarmee zouden bijvoorbeeld automatisch de startmomenten bepaald kunnen worden, maar ook nachtbeurten kunnen worden gegeven op basis van intering. De eerste belangrijke stap is daarin volgens hem: ‘’Ervaring opdoen met de data en hier actief mee omgaan door terug te beredeneren en te leren, om vervolgens aan de slag te gaan met het gebruik van grenswaarden’’. 

Growficient helpt dus om inzicht in het substraat te verschaffen, is een instrument om mee te kunnen leren en vormt bovendien een springplank naar autonoom watergeven. 

Dit verhaal delen?

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over wat de voordelen van Growficient voor jou kunnen zijn? Laat het ons weten. We kunnen samen kijken naar wat de mogelijkheden kunnen zijn voor jou om meer inzicht te krijgen in het wortelmilieu en de watergift te optimaliseren.